Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania i projekty naukowe

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CM UJ obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z cukrzycą, jej powikłaniami oraz szeroko rozumianymi chorobami metabolicznymi. Szczególnie warte są podkreślenia osiągnięcia związane z patogenezą cukrzycy i innych chorób metabolicznych, w tym szczególnie ich podłożem genetycznym, opieką nad ciężarnymi z cukrzycą, profilaktyką i leczeniem zespołu stopy cukrzycowej. Naukowcy z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych brali udział w odkryciu nowego genu odpowiedzialnego za powstanie cukrzycy (NEUROD1), jako pierwsi na świecie zastosowali doustne leki hipoglikemizujące o zmodyfikowanym uwalnianiu w leczeniu jednej z postaci cukrzycy noworodkowej i opisali zaburzenia rozwojowe nerek związane z niektórymi postaciami cukrzycy MODY, żeby wspomnieć jedynie najważniejsze z osiągnięć.

Drugim tematem zainteresowań naukowych zespołu stanowią wrodzone wady metabolizmu (WWM). Jako jedyny ośrodek w Polsce należymy do Europejskich Sieci Referencyjnych dedykowanych Rzadkim Chorobom Metabolicznym (MetabERN) – koordynatorem polskim tego projektu jest prof. dr hab. Beata Kieć-Wilk. Badania naukowe dotyczą zarówno mechanizmów regulacyjnych w etiopatogenezie rzadkich chorób metabolicznych jak i specyfiki klinicznej tych chorób. Nasz ośrodek uczestniczy w tworzeniu między narodowych zaleceń opieki nad pacjentami z WWM jak i polskich opinii eksperckich.

Nasi pracownicy co roku publikują kilkanaście artykułów w międzynarodowych pismach naukowych, na przykład Nature Genetics, Diabetes, Diabetologia, Diabetes Care, Atherosclerosis, J Clin Med., J Inherit Metab Dis. i wiele innych. Co roku jestesmy obecni i prezentujemy prace na najważniejszych zjazdach diabetologicznych i metabolicznych świata: Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą, Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kongresach Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej a także Kongresach Society for Inherited Metabolic Disorders czy European Working Group on Gaucher Disease (EWGGD) i innych. Pracownicy Katedry i Kliniki opracowali wiele rozdziałów podręcznikowych i książek, recenzują również dla najwybitniejszych diabetologicznych i metabolicznych, naukowych pism świata, a także opiniują granty dla Komisji Europejskiej.

Szczególnie godne są podkreślenia wieloletnie związki naukowe z Joslin Diabetes Center z Bostonu, afiliowanym przy Uniwersytecie Harvarda, USA oraz z Uniwersytetem w Exeter, Wielka Brytania. Z zakresu wrodzonych schorzeń metabolicznych nawiązaliśmy cenną współpracę z Hebrew University of Jerusalem , Izrael jak i University of Udine, Włochy. Publikowalismy z takimi światowymi naukowymi sławami jak prof. Andrzej Królewski, prof. Andrew Hattersley, prof. John Fuller, prof. Ari Zimran czy prof. Maurizio Scarpa

 

 

Potencjał kadrowy (05.2020)

1. Liczba projektów  naukowych, rozwojowych itp. (bez projektów statutowych) realizowanych w okresie ostatnich 10 lat (od 2010-2019) w Katedrze Chorób Metabolicznych UJ CM: 10 projektów naukowych (NCN,MNISW, PTD, EASD)

2. Liczba projektów  naukowych, rozwojowych, badań klinicznych itp. realizowanych w okresie ostatnich 10 lat (od 2010-2019) w Oddziale Klinicznym Chorób Metabolicznych i Diabetologii – 1 projekt rozwojowy i 7 badań klinicznych

3. Liczba najważniejszych publikacji (IF) opublikowanych przez pracowników jednostki UJ CM w okresie ostatnich 10 lat (od 2010-2019): Około 120 publikacji w bazie Pubmed z IF w latach 2010-2020, IF za te lata około 300

 

 

Kilka publikacji, które wydaliśmy lub których jesteśmy współautorami:

cukrzyca kompendium zespół stopy cukrzycowej   diabetologia   nowe trendy w diabetologii 2012/2013 zastosowanie osobistych pomp insulinowych w praktyce klinicznej lecznenie cukrzycy w praktyce klinicznej   

 

 

 

Szczególnie godne są podkreślenia wieloletnie związki naukowe z Joslin Diabetes Center z Bostonu, afiliowanym przy Uniwersytecie Harvarda, USA oraz z Uniwersytetem w Exeter, Wielka Brytania. Publikowalismy z takimi światowymi naukowymi sławami jak prof. Andrzej Królewski, prof. Andrew Hattersley czy prof. John Fuller. Warto w końcu wspomnieć o pracy dydaktycznej ze studentami Collegoum Medicum, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz lekarzami specjalizującymi się w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii.

 

Projekty w których braliśmy udział:

 1. Program Ramowy UE:
  • Program CEED3 

   Europejski Wysiłek Zespołowy ukierunkowany na rozwój diagnostyki cukrzycy
   kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki

  • Projekt OMICRON

   Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim UJ CM
   kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki

 2. Fundusze Europejskie:

  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae
  kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Małecki

 3. Projekty MNiSW:
  • Tytuł projektu: "Poszukiwanie i charakterystyka kliniczna rzadkich form cukrzycy MODY"
   kierownik projektu: dr Magdalena Szopa
  • Tytuł projektu: "Badanie spektrum mutacji autosomalnej dominującej hypercholesterolemii u osób z regionu Małopolski celem stworzenia nowego testu diagnostycznego"
   kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Waluś-Miarka
 4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 • Tytuł projektu: "Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A"

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron