Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje i doktoraty

Nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

Dr n. med. Bartłomiej Matejko

"Optymalizacja leczenia cukrzycy typu 1 za pomocą ciągłego, podskórnego wlewu insuliny: identyfikacja istotnych czynników klinicznych i behawioralnych wpływających na efektywność i bezpieczeństwo terapii"

Recenzje

Rok uzyskania habilitacji: 2021

 

Dr med. Katarzyna Cyganek

"Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa ciągłego podskórnego wlewu insuliny z insulinoterapią metodą wielokrotnych wstrzyknięć u kobiet w ciąży z cukrzycą typu 1 – przegląd systematyczny z metaanalizą"

Rok uzyskania habilitacji: 2018

 

Dr med. Jan Skupień

"Historia naturalna zaawansowanejprzewlekłej choroby nerek u pacjentów z cukrzycą typu 1"

Rok uzyskania habilitacji: 2016

 

Dr med. Magdalena Szopa

"Nowe kierunki badań nad charakterystyką kliniczną pacjentów z cukrzycą MODY"

Rok uzyskania habilitacji: 2016

 

Obronione prace doktorskie w naszej katedrze

 

lek. med. Sebastian Borys (lekarz)

"Ocena mechanizmów molekularnych działania terapii podciśnieniowej w leczeniu owrzodzeń neuropatycznych w zespole stopy cukrzycowej”

Promotor: dr hab. Beata Kieć-Wilk, prof. UJ

Rok obrony: 2020

 

lek. med. Jerzy Hohendorff (lekarz)

"Badanie wybranych aspektów biochemicznej diagnostyki różnicowej oraz efektywności postepowania terapeutycznego u pacjentów z cukrzycą MODY"

Promotor: prof. dr hab. Maciej Małecki

Rok obrony: 2020

 

lek. med. Iwona Solecka (lekarz)

„Podłoże molekularne i charakterystyka kliniczna cukrzycy MODY związanej z mutacjami genu glukokinazy w regionie małopolskim”

Promotor: prof. dr hab. Maciej Małecki

Rok obrony: 2019

 

lek. med. Przemysław Ryś (lekarz)

Promotor: prof. dr hab. Maciej Małecki

"Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa ciągłego podskórnego wlewu insuliny z insulinoterapią metodą wielokrotnych wstrzyknięć u kobiet w ciąży z cukrzycą typu 1 – przegląd systematyczny z metaanalizą"

Rok obrony: 2016

 

mgr Małgorzata Grzanka (biolog)

"Poszukiwanie mutacji i polimorfizmów w genach dla cukrzycy monogenowej wśród pacjentów z kliniczną diagnozą cukrzycy typu 2 i typu 1"

Promotor: dr hab. Tomasz Klupa

Rok obrony 2014

 

mgr inż. Bartłomiej Matejko (biotechnolog i inżynier biomedyczny)

 "Analiza czynników wpływających na wyrównanie metaboliczne oraz na dawkowanie insuliny u dorosłych pacjentów z typem 1 cukrzycy leczonych za pomocą osobistych pomp insulinowych"

Promotor: dr hab. Tomasz Klupa

Rok obrony 2013

 

Przygotowywane prace doktorskie

mgr Sabina Krzyżowska

lek. med. Izabela Lasoń

lek. med. Sandra Mrozińska

lek. med. Damian Ucieklak