Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Chorób Metabolicznych i Diabetologii

Koło zostało założone na wniosek studentów w roku akademickim 2016/2017. Celem działalności koła  jest rozwój zainteresowań, pogłębianie i poszerzanie wiedzy studentów nt. żywienia w chorobach metabolicznych oraz umiejętności członków w zakresie projektowania, przeprowadzania, analizowania i publikowania wyników własnych badań naukowych. 

Działalność w SKN jest okazją dla studentów do  rozwoju umiejętności prezentacji, pracy w zespole a także zbierania wywiadów żywieniowych czy wykonywania badań antropometrycznych. Jak do tej pory efektem działalności koła jest publikacja 5 prac przeglądowych. Koło liczy rokrocznie od 5 studentów. Niektórzy absolwenci koła zdecydowali się na kontynuowanie swojej pasji naukowej na studiach doktoranckich.

Statutowe cele Koła realizowane są poprzez:

 

  • wykonywanie eksperymentalnych prac dyplomowych,
  • prezentacje aktualnych ciekawych prac naukowych na zebraniach Koła,
  • wspólne z opiekunem przygotowywanie przeglądowych prac naukowych,
  • zapoznanie z praktycznymi podstawami statystyki w badaniach naukowych, programowania w R, Statistice
  • udział w tematycznych konferencjach naukowych z prezentacją wyników/prac własnych,
  • uczestnictwo w imprezach naukowych organizowanych przez Uczelnię lub z udziałem Uczelni (np. Małopolskie Dni Diabetologiczne)

 

Członkowie koła wyznaczyli sobie następujące obszary dietetycznej działalności: m.in. cukrzyca, nadwaga/otyłość, zaburzenia lipidowe, żywność funkcjonalna, psychodietetyka, aplikacje mobilne w służbie choremu.

 

       Opiekę naukową nad funkcjonowaniem i działalnością Koła Naukowego sprawuje dr hab. n. med. inż. Bartłomiej Matejko, adiunkt Katedry Chorób Metabolicznych UJ Collegium Medicum.

Osoby zainteresowane dołaczeniem do koła proszę o kontakt mailowy: b.matejko@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron