Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik PRCM

specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i laboratoryjnej genetyki medycznej; beata.kiec-wilk@uj.edu.pl

specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i laboratoryjnej genetyki medycznej; beata.kiec-wilk@uj.edu.pl

Zespół

Dr. med. Alicja Hebda – Szydło

Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii; Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński, CMUJ Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki, CMUJ w Krakowie;

Lek. med. Paulina Surowiec

Specjalista chorób wewnętrznych; Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński, CMUJ Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki, CMUJ w Krakowie;

Współpracownicy

Mgr Małgorzata Grudniewska

Specjalista dietetyki; Szpital Uniwersytecki, CMUJ w Krakowie;

wspierająca terapia pacjentów z chorobami rzadkimi (lizosomalne choroby spichrzeniowe, zaburzenia przemian węglowodanów, zaburzania beta-oksydacji kwasów tłuszczowych czy zaburzenia przemian aminokwasów). Zindywidualizowane zalecenie dietetyczne dla osób dorosłych.

Konsultacje Pacjentów odbywają w systemie cotygodniowych sesji porad dietetycznych, w formule stacjonarnej na terenie Pracowni Rzadkich Chorób Metabolicznych przy O/K Chorób Metabolicznych i Diabetologii NSSU w Krakowie

Dr n.med. Joanna Biegańska – Banaś

 

Psycholog kliniczny – psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa, psychologia sądowa, neuropsychologia. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;  Zakład Psychologii Zdrowia UJ CM;             Szpital Uniwersytecki w Krakowie

mgr Izabela Dawidowska-Nowak

Specjalista neurologopeda, doktorantka Wydziału Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (promotor prof. dr hab. B Kieć-Wilk)

wspierająca terapia pacjentów z chorobami rzadkimi (choroba Niemanna-Picka, choroba Gauchera, zespół Retta, Möbiusa, choroba Hallervordena- Spatza czy choroba Pompego). Terapia zaburzeń mowy, głosu i słuchu oraz wyższych funkcji poznawczych, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Konsultacje Pacjentów odbywają w systemie cotygodniowych sesji terapii neurologopedycznej, w formule stacjonarnej na terenie:

Pracowni Rzadkich Chorób Metabolicznych przy O/K Chorób Metabolicznych i Diabetologii NSSU w Krakowie
lub w Poradni Logopedycznej, w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366

lek. med. Łukasz Pawliński

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii; doktorant Wydziału Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (promotor prof. dr hab. B Kieć-Wilk), Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, UJ CM;
Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie;